Why P-SET ?

ใช้สมัคร TCAS

ใช้ยื่นประกอบการสมัคร TCAS เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

รับทุนฟรี

ใช้ยื่นเพื่อรับทุนฟรีค่าที่พัก/ค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

ประเมินความรู้

ใช้ประเมินความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของตนเอง

2566

ตุลาคม
฿200
฿ 100 บาท
  • เลือกสอบได้ 1 ช่วงเวลา (*)
  • เลือกสอบได้ 1 วิชา

2566

ตุลาคม
฿400
฿ 200 บาท
  • เลือกสอบได้ 2 ช่วงเวลา (*)
  • เลือกสอบได้ 2 วิชา

2566

ตุลาคม
฿600
฿ 300 บาท
  • เลือกสอบได้ 3 ช่วงเวลา (*)
  • เลือกสอบได้ 3 วิชา

2566

ตุลาคม
฿800
฿ 400 บาท
  • เลือกสอบได้ 4 ช่วงเวลา (*)
  • เลือกสอบได้ 4 วิชา
Popular

(*) มีให้เลือกทั้งหมด 4 ช่วงเวลา

ปี 2566 มีการจัดสอบ 1 รอบ เดือนตุลาคม
สนามสอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Explore your science and math mastery

ปฏิทินการสอบ P-SET

แบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ปฏิทินการสอบ P-SET

แบบทดสอบมาตรฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์